Automatisch gegevens ophalen

Gebruik het onderstaande veld om uw bedrijfsgegevens op te halen

Bedrijfsgegevens

pdf / jp(e)g / png / gif / doc(x)

Bezoekadres

Facturatie

(indien afwijkend)

Persoonsgegevens

pdf / jp(e)g / png / gif / doc(x)

Akkoordverklaring

Wij kunnen onze vaste klanten een korting aanbieden van 10% bij betaling middels automatisch incasso

Doorlopende machtiging Incassant ID: NL58ZZZ090847540000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 1.2.3 Machineverhuur B.V. om 14 dagen na factuurdatum doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens facturen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Indien incasso gestorneerd wordt zullen wij € 15,- administratiekosten in rekening brengen bij de volgende incasso-opdracht.

Bijv. NL99BANK0123456789
Niet verplicht bij Nederlands IBAN

Schade- en risicoregeling

Ondertekening

Hiermee verklaar ik het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bevoegd ben om deze te mogen invullen. Ik ga akkoord met de Huurvoorwaarden en Schade- en risicoregeling zoals deze door 1.2.3 Machineverhuur B.V. zijn opgesteld.

*1 Document dient een gewaarmerkt KVK-uitreksel te zijn, en niet ouder dan 6 maanden

*2 Niet i.c.m. andere prijs- of kortingsafspraken.

*3 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 1.2.3 Machineverhuur B.V. om 14 dagen na factuurdatum doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens facturen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Indien incasso gestorneerd wordt zullen wij € 15,- administratiekosten in rekening brengen bij de volgende incasso-opdracht.

*4 Let op: er is een eigen risico van toepassing. Zie hiervoor de algemene voorwaarden. De actuele Huurvoorwaarden en Schade- en risico regelingen staan achterop de huurovereenkomst(en) en zijn tevens terug te vinden op de pagina Verhuurvoorwaarden.

SAMEN MAKEN WE ER WERK VAN!